Welkom

Welkom op mijn website en dank voor uw interesse.

Mijn werk bestaat vooral uit lijnen, waardoor veelal de indruk van een patroon ontstaat. Het maken ervan is onbedachtzaam en werkt meditatief.
Door bewust abstract te blijven en de tekening of het schilderij geen onder- of bovenkant te geven, blijft het patroonmatige behouden en moet je als het ware met je blik het hele oppervlak af, om de veelheid van alle vormen te bekijken. Dan ontdek je ook, dat er geen sprake is van een patroon, maar dat elke vorm anders is dan de andere.

Deze manier van werken resulteerde uiteindelijk ook in figuratief werk waarin vooral dieren, maar ook mensen de inspiratie zijn. Ook het gebruik van de collage techniek, die ik in mijn vroegere figuratieve werk toepaste, begint steeds meer een rol te spelen, waarbij vaak een landschappelijk en natuurlijk geheel ontstaat.

Rob Moleveld

Voor meer informatie over het werk, stuur een e-mail naar robmoleveld@live.nl
Telefoon: 06 87186738